Architekti, projektanti

Služby

Adresa

Otevírací doba:

Naší projektanti a architekti v architektinockém kancelári a architektonickém studio nabízí kompletní projekty, rodinné domy od návhru, studie ažž po technický dozor. Provádímež projekty Rekonstrukce, nástavby, přístavby. Architekt revitalizace panelové domy, zateplení panelových domů a návhry bytů. Poskytujeme komplexní architektonické služby.Vsetín, Nov ý Jíčín, Přerov, Olomouc, Ostrava, Kroměříž, Prostějov, Vyškov, Frýdek-Místek, Karvíná, Opava, Hodonín, Břeclav  a Brno, Rožnov pod Radhostem, Hranice na Morave

Náměstí 75/15

Valašské Meziříčí

757 01

Česká republika

Před schůzkou je nejlépe předem zavolat. Schůzky u klienta nebo na místě stavby kterýkoli den a hodinu, včetně víkendů a svátků.

Pondělí - Pátek

Sobota - Neděle

7:30 - 18:00

13:00 - 18:00

Architekti a projektanti z Architektura a interiér Šimůnek a Partners

Home

Zavolejte 604 69 58 59

email: simunek@archsimunek.cz

HomeSlužbyCenyO násRealizaceBlogKontaktHome - Architecture and engineering services

S investicí do revitalizace Vašeho bytového domu, ať již zděného nebo panelového, Vám mohou, při splnění podmínek, pomoci programy z Evropské unie -  Integrovaný regionální operační program 2014-2020 nebo program spuštěný ministerstvem životního prostředí - Nová zelená úsporám. S uvěrovým programem Vám může pomoci  Státní fond rozvoje bydlení, ministerstva pro místní rozvoj - Panel 2013.

Jsme s Vámi od investičního záměru až po dozor při realizaci

Kontakt

Projekty šité na míru

IROP – Integrovaný regionální operační program - Energetické úspory v bytových domech

 

IROP snižování energetické hodnoty budov

Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlašuje novou výzvu na zateplování bytových domů s výhodnějšími podmínkami pro žadatele. Hlavní pozitivní změnou pro žadatele je zvýšení podpory z 25,5 % na 30 % u projektů, které dosáhnou na úsporu energie od 20 % do 40 %. Projekty, které přesáhnou 40 % energetických úspor, můžou získat podporu 40 % místo původních 32,3 %. Dalšími změnami bude přesun některých stavebních aktivit z vedlejších do hlavních způsobilých výdajů, zjednodušené prokazování stanovení cen v rozpočtu a možnost vyzvat k opravě žádosti při hodnocení některých kritérií přijatelnosti.


Hlavní pozitivní změnou pro žadatele je zvýšení procentuální podpory a vice způsobilých výdajů. Maximální výše dotace na zateplení bytového domu, kterou můžete získat z tzv. způsobilých výdajů,

při min. 20% úspoře energie a dosažení štítku min. “C” je 30 % (z původních 25,5 %)

při min. 40% úspoře energie a dosažení štítku min. “B” je 40 % (z původních 32,3 %)


Způsobilé výdaje musí být v rozmezí 300 tisíc – 90 mil. Kč.


Pro typický bytový dům,panelový či zděný, bývá rozpočet zateplení cca 2 – 5 mil. Kč, dotace tedy je 800 tis. – 2 mil. Kč. 

Podporována je řada aktivit, které přispívají k energetickým úsporám. Tyto aktivity je možné kombinovat a tím zvýšit jejich efektivnost: např. se zateplením obvodových konstrukcí a výměnou oken lze současně provést také výměnu zdroje tepla nebo instalaci dalších systémů pro získání energie. Žadateli mohou být vlastníci bytových domů (s výjimkou fyzických osob nepodnikajících) a společenství vlastníků jednotek. 


Na co lze dotace použít?


Způsobilé výdaje


Vedlejší podporované aktivity (max. 15 % celkových způsobilých výdajů)


Více informací na stránkách ministerstva pro místní rozvoj:

https://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Vyzvy/Vyzva-c-37-Energeticke-uspory-v-bytovych-dom

Nová zelená úsporám pro bytové domy Revitalizace bytovych domu

 Jak probíha spolupráce ?

Projekty revitalizací bytových domu

    Úvěrový program na revitalizace bytového fondu bez ohledu na technologii výstavby

    Hlavní výhody programu:

    Panel 2013+ je vhodný zejména pro majitele bytových domů, kteří modernizací nesplní minimální předepsanou výši energetických úspor pro vstup     do NZÚ a IROP (tj. úspora více než 20%), nebo chtějí provádět opravy a modernizace, které se energetických úspor netýkají, jako je např.     rekonstrukce bytového jádra, výměna dveří, oprava podlah, vybudování nového výtahu,

    K podpoře financování oprav, modernizací nebo regenerací panelových domů s úspěchy využíváme dotace z programu PANEL 2013+. Program S     Státního fondu rozvoje bydlení poskytuje nízkoúročené úvěry. Program je určen pro všechny vlastníky bytových domů, bez rozdílu technologie     výstavby (panelové, cihlové).

Více informací naleznete na stránkách Státního fondu rozvoje bydlení: http://www.sfrb.cz/programy-a-podpory/program-panel-2013/NOVÁ ZELENÁ ÚSPORÁM PRO BYTOVÉ DOMY

Životní prostředí představilo další dotační program Nová zelená úsporám. Z toho budou podporovány jak soukromé domy, tak veřejné budovy.

Nová zelená úsporám přišla pro rok  2017 s novinkou v oblasti dotací pro bytové domy. Tentokrát není omezení vlastníků budov pouze na území Prahy jako u 2. výzvy, ale platí pro celou Českou republiku.

Druhá výzva k podávání žádostí o podporu v podprogramu NZÚ – bytové domy (dále jen „výzva") zahrnuje následující oblast podpory:


A. Snižování energetické náročnosti stávajících bytových domů

Zahájení příjmu žádostí: 15. března 2016
Ukončení příjmu žádostí: vyčerpáním stanovené alokace nebo nejpozději do 31. prosince 2021
Alokace finančních prostředků: dle aktuálních výnosů z prodeje emisních povolenek

Kdo může o podporu zažádat


Oprávněnými žadateli a příjemci podpory jsou vlastníci bytových domů a to jak fyzické osoby, tak i právnické osoby, např. tedy:


Více informací na oficinálních stránkách státního fond u životního prostředí: http://www.novazelenausporam.cz/

Dotační programy a financování revitalizací bytových domů